เฒ่าจอย https://taojoy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=1&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=1&gblog=168 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 168]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=1&gblog=168 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=1&gblog=168 Fri, 07 Feb 2014 19:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-01-2014&group=1&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-01-2014&group=1&gblog=167 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 167]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-01-2014&group=1&gblog=167 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-01-2014&group=1&gblog=167 Thu, 23 Jan 2014 13:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-01-2014&group=1&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-01-2014&group=1&gblog=166 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 166]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-01-2014&group=1&gblog=166 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-01-2014&group=1&gblog=166 Sat, 04 Jan 2014 6:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-12-2013&group=1&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-12-2013&group=1&gblog=165 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 165]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-12-2013&group=1&gblog=165 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-12-2013&group=1&gblog=165 Tue, 31 Dec 2013 8:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-12-2013&group=1&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-12-2013&group=1&gblog=164 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 164]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-12-2013&group=1&gblog=164 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-12-2013&group=1&gblog=164 Wed, 18 Dec 2013 21:04:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2013&group=1&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2013&group=1&gblog=163 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 163]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2013&group=1&gblog=163 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2013&group=1&gblog=163 Fri, 29 Nov 2013 6:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2013&group=1&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2013&group=1&gblog=162 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 162]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2013&group=1&gblog=162 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2013&group=1&gblog=162 Mon, 28 Oct 2013 8:14:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-10-2013&group=1&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-10-2013&group=1&gblog=161 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 161]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-10-2013&group=1&gblog=161 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-10-2013&group=1&gblog=161 Wed, 16 Oct 2013 22:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-10-2013&group=1&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-10-2013&group=1&gblog=160 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 160]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-10-2013&group=1&gblog=160 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-10-2013&group=1&gblog=160 Mon, 14 Oct 2013 21:54:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-10-2013&group=1&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-10-2013&group=1&gblog=159 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 159]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-10-2013&group=1&gblog=159 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-10-2013&group=1&gblog=159 Thu, 10 Oct 2013 18:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-10-2013&group=1&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-10-2013&group=1&gblog=158 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 158]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-10-2013&group=1&gblog=158 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-10-2013&group=1&gblog=158 Sun, 06 Oct 2013 13:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-10-2013&group=1&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-10-2013&group=1&gblog=157 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 157]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-10-2013&group=1&gblog=157 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-10-2013&group=1&gblog=157 Sat, 05 Oct 2013 0:31:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-10-2013&group=1&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-10-2013&group=1&gblog=156 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 156]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-10-2013&group=1&gblog=156 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-10-2013&group=1&gblog=156 Wed, 02 Oct 2013 20:23:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2013&group=1&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2013&group=1&gblog=155 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 155]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2013&group=1&gblog=155 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2013&group=1&gblog=155 Sat, 28 Sep 2013 22:27:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-09-2013&group=1&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-09-2013&group=1&gblog=154 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 154]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-09-2013&group=1&gblog=154 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-09-2013&group=1&gblog=154 Fri, 27 Sep 2013 22:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2013&group=1&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2013&group=1&gblog=153 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 153]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2013&group=1&gblog=153 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2013&group=1&gblog=153 Tue, 24 Sep 2013 14:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2013&group=1&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2013&group=1&gblog=152 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 152]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2013&group=1&gblog=152 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2013&group=1&gblog=152 Wed, 18 Sep 2013 13:28:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2013&group=1&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2013&group=1&gblog=151 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 151]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2013&group=1&gblog=151 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2013&group=1&gblog=151 Mon, 16 Sep 2013 13:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2013&group=1&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2013&group=1&gblog=150 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 150]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2013&group=1&gblog=150 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2013&group=1&gblog=150 Fri, 13 Sep 2013 12:59:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2013&group=1&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2013&group=1&gblog=149 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 149]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2013&group=1&gblog=149 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2013&group=1&gblog=149 Mon, 09 Sep 2013 7:06:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2013&group=1&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2013&group=1&gblog=148 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 148]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2013&group=1&gblog=148 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2013&group=1&gblog=148 Fri, 06 Sep 2013 4:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2013&group=1&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2013&group=1&gblog=147 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 147]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2013&group=1&gblog=147 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2013&group=1&gblog=147 Fri, 23 Aug 2013 12:57:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-08-2013&group=1&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-08-2013&group=1&gblog=146 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 146]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-08-2013&group=1&gblog=146 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-08-2013&group=1&gblog=146 Wed, 14 Aug 2013 22:27:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-08-2013&group=1&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-08-2013&group=1&gblog=145 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 145]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-08-2013&group=1&gblog=145 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-08-2013&group=1&gblog=145 Sat, 10 Aug 2013 20:04:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-07-2013&group=1&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-07-2013&group=1&gblog=144 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 144]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-07-2013&group=1&gblog=144 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-07-2013&group=1&gblog=144 Thu, 18 Jul 2013 19:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2013&group=1&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2013&group=1&gblog=143 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 143]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2013&group=1&gblog=143 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2013&group=1&gblog=143 Mon, 15 Jul 2013 14:01:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-07-2013&group=1&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-07-2013&group=1&gblog=142 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 142]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-07-2013&group=1&gblog=142 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-07-2013&group=1&gblog=142 Sat, 06 Jul 2013 13:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-06-2013&group=1&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-06-2013&group=1&gblog=141 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 141]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-06-2013&group=1&gblog=141 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-06-2013&group=1&gblog=141 Sat, 29 Jun 2013 20:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-06-2013&group=1&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-06-2013&group=1&gblog=140 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 140]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-06-2013&group=1&gblog=140 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-06-2013&group=1&gblog=140 Fri, 28 Jun 2013 22:50:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-06-2013&group=1&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-06-2013&group=1&gblog=139 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 139]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-06-2013&group=1&gblog=139 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-06-2013&group=1&gblog=139 Tue, 25 Jun 2013 12:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-06-2013&group=1&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-06-2013&group=1&gblog=138 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 138]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-06-2013&group=1&gblog=138 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-06-2013&group=1&gblog=138 Sat, 22 Jun 2013 13:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-06-2013&group=1&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-06-2013&group=1&gblog=137 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 137]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-06-2013&group=1&gblog=137 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-06-2013&group=1&gblog=137 Fri, 21 Jun 2013 6:55:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-06-2013&group=1&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-06-2013&group=1&gblog=136 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 136]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-06-2013&group=1&gblog=136 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-06-2013&group=1&gblog=136 Tue, 18 Jun 2013 7:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-06-2013&group=1&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-06-2013&group=1&gblog=135 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 135]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-06-2013&group=1&gblog=135 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-06-2013&group=1&gblog=135 Sat, 08 Jun 2013 16:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-06-2013&group=1&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-06-2013&group=1&gblog=134 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 134]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-06-2013&group=1&gblog=134 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-06-2013&group=1&gblog=134 Sun, 02 Jun 2013 13:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-05-2013&group=1&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-05-2013&group=1&gblog=133 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 133]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-05-2013&group=1&gblog=133 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-05-2013&group=1&gblog=133 Thu, 30 May 2013 9:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-05-2013&group=1&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-05-2013&group=1&gblog=132 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 132]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-05-2013&group=1&gblog=132 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-05-2013&group=1&gblog=132 Thu, 23 May 2013 5:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-05-2013&group=1&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-05-2013&group=1&gblog=131 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 131]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-05-2013&group=1&gblog=131 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-05-2013&group=1&gblog=131 Sun, 12 May 2013 20:23:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-05-2013&group=1&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-05-2013&group=1&gblog=130 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 130]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-05-2013&group=1&gblog=130 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-05-2013&group=1&gblog=130 Fri, 10 May 2013 21:26:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-04-2013&group=1&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-04-2013&group=1&gblog=129 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 129]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-04-2013&group=1&gblog=129 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-04-2013&group=1&gblog=129 Tue, 02 Apr 2013 17:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-03-2013&group=1&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-03-2013&group=1&gblog=128 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 128]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-03-2013&group=1&gblog=128 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-03-2013&group=1&gblog=128 Sun, 31 Mar 2013 3:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-03-2013&group=1&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-03-2013&group=1&gblog=127 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 127]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-03-2013&group=1&gblog=127 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-03-2013&group=1&gblog=127 Sat, 30 Mar 2013 20:35:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-03-2013&group=1&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-03-2013&group=1&gblog=126 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 126]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-03-2013&group=1&gblog=126 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-03-2013&group=1&gblog=126 Fri, 29 Mar 2013 17:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-03-2013&group=1&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-03-2013&group=1&gblog=125 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 125]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-03-2013&group=1&gblog=125 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-03-2013&group=1&gblog=125 Tue, 19 Mar 2013 6:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-03-2013&group=1&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-03-2013&group=1&gblog=124 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 124]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-03-2013&group=1&gblog=124 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-03-2013&group=1&gblog=124 Wed, 13 Mar 2013 5:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2013&group=1&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2013&group=1&gblog=123 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 123]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2013&group=1&gblog=123 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2013&group=1&gblog=123 Wed, 06 Mar 2013 7:25:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-03-2013&group=1&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-03-2013&group=1&gblog=122 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 122]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-03-2013&group=1&gblog=122 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-03-2013&group=1&gblog=122 Sat, 02 Mar 2013 16:15:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-02-2013&group=1&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-02-2013&group=1&gblog=121 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 121]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-02-2013&group=1&gblog=121 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-02-2013&group=1&gblog=121 Wed, 27 Feb 2013 7:32:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-02-2013&group=1&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-02-2013&group=1&gblog=120 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 120]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-02-2013&group=1&gblog=120 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-02-2013&group=1&gblog=120 Sat, 23 Feb 2013 8:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2013&group=1&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2013&group=1&gblog=119 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 119]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2013&group=1&gblog=119 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2013&group=1&gblog=119 Sat, 16 Feb 2013 13:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2013&group=1&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2013&group=1&gblog=118 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 118]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2013&group=1&gblog=118 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2013&group=1&gblog=118 Tue, 05 Feb 2013 11:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-01-2013&group=1&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-01-2013&group=1&gblog=117 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 117]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-01-2013&group=1&gblog=117 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-01-2013&group=1&gblog=117 Wed, 30 Jan 2013 21:17:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-01-2013&group=1&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-01-2013&group=1&gblog=116 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 116]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-01-2013&group=1&gblog=116 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-01-2013&group=1&gblog=116 Sat, 26 Jan 2013 21:23:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-01-2013&group=1&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-01-2013&group=1&gblog=115 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 115]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-01-2013&group=1&gblog=115 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-01-2013&group=1&gblog=115 Tue, 22 Jan 2013 0:07:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-01-2013&group=1&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-01-2013&group=1&gblog=114 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 114]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-01-2013&group=1&gblog=114 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-01-2013&group=1&gblog=114 Sun, 20 Jan 2013 20:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-01-2013&group=1&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-01-2013&group=1&gblog=113 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 113]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-01-2013&group=1&gblog=113 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-01-2013&group=1&gblog=113 Sun, 13 Jan 2013 19:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-01-2013&group=1&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-01-2013&group=1&gblog=112 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 112]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-01-2013&group=1&gblog=112 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-01-2013&group=1&gblog=112 Fri, 11 Jan 2013 20:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-12-2012&group=1&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-12-2012&group=1&gblog=111 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 111]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-12-2012&group=1&gblog=111 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-12-2012&group=1&gblog=111 Thu, 27 Dec 2012 21:58:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-12-2012&group=1&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-12-2012&group=1&gblog=110 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 110]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-12-2012&group=1&gblog=110 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-12-2012&group=1&gblog=110 Sat, 15 Dec 2012 0:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-12-2012&group=1&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-12-2012&group=1&gblog=109 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 109]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-12-2012&group=1&gblog=109 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-12-2012&group=1&gblog=109 Wed, 05 Dec 2012 21:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-11-2012&group=1&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-11-2012&group=1&gblog=108 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 108]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-11-2012&group=1&gblog=108 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-11-2012&group=1&gblog=108 Sun, 25 Nov 2012 10:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-11-2012&group=1&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-11-2012&group=1&gblog=107 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 107]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-11-2012&group=1&gblog=107 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-11-2012&group=1&gblog=107 Tue, 06 Nov 2012 3:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2012&group=1&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2012&group=1&gblog=106 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 106]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2012&group=1&gblog=106 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2012&group=1&gblog=106 Wed, 31 Oct 2012 20:44:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2012&group=1&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2012&group=1&gblog=105 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 105]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2012&group=1&gblog=105 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-10-2012&group=1&gblog=105 Sun, 28 Oct 2012 6:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-10-2012&group=1&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-10-2012&group=1&gblog=104 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 104]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-10-2012&group=1&gblog=104 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-10-2012&group=1&gblog=104 Fri, 26 Oct 2012 9:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-10-2012&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-10-2012&group=1&gblog=103 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 103]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-10-2012&group=1&gblog=103 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-10-2012&group=1&gblog=103 Mon, 22 Oct 2012 12:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-10-2012&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-10-2012&group=1&gblog=102 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 102]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-10-2012&group=1&gblog=102 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-10-2012&group=1&gblog=102 Sat, 20 Oct 2012 7:54:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-10-2012&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-10-2012&group=1&gblog=101 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 101]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-10-2012&group=1&gblog=101 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-10-2012&group=1&gblog=101 Mon, 15 Oct 2012 19:03:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-10-2012&group=1&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-10-2012&group=1&gblog=100 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 100]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-10-2012&group=1&gblog=100 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-10-2012&group=1&gblog=100 Fri, 12 Oct 2012 8:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2017&group=2&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2017&group=2&gblog=55 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 222]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2017&group=2&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2017&group=2&gblog=55 Thu, 07 Sep 2017 5:44:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-08-2017&group=2&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-08-2017&group=2&gblog=54 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 221]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-08-2017&group=2&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-08-2017&group=2&gblog=54 Sun, 13 Aug 2017 2:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-05-2017&group=2&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-05-2017&group=2&gblog=53 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 220]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-05-2017&group=2&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-05-2017&group=2&gblog=53 Sat, 27 May 2017 11:57:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-03-2017&group=2&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-03-2017&group=2&gblog=52 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 219]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-03-2017&group=2&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-03-2017&group=2&gblog=52 Sun, 05 Mar 2017 5:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-02-2017&group=2&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-02-2017&group=2&gblog=51 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 218]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-02-2017&group=2&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-02-2017&group=2&gblog=51 Fri, 17 Feb 2017 18:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2016&group=2&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2016&group=2&gblog=50 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเส้นทางสายพระนิพพาน 217]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2016&group=2&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-10-2016&group=2&gblog=50 Mon, 31 Oct 2016 18:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-10-2016&group=2&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-10-2016&group=2&gblog=49 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 216]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-10-2016&group=2&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-10-2016&group=2&gblog=49 Sat, 29 Oct 2016 12:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-10-2016&group=2&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-10-2016&group=2&gblog=48 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 215]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-10-2016&group=2&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-10-2016&group=2&gblog=48 Mon, 24 Oct 2016 4:53:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-05-2016&group=2&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-05-2016&group=2&gblog=47 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 214]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-05-2016&group=2&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-05-2016&group=2&gblog=47 Tue, 24 May 2016 12:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-05-2016&group=2&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-05-2016&group=2&gblog=46 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 213]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-05-2016&group=2&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-05-2016&group=2&gblog=46 Sun, 22 May 2016 12:32:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-05-2016&group=2&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-05-2016&group=2&gblog=45 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 212]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-05-2016&group=2&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-05-2016&group=2&gblog=45 Sat, 21 May 2016 13:10:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-05-2016&group=2&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-05-2016&group=2&gblog=44 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 211]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-05-2016&group=2&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-05-2016&group=2&gblog=44 Sat, 07 May 2016 1:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-11-2015&group=2&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-11-2015&group=2&gblog=43 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 210]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-11-2015&group=2&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-11-2015&group=2&gblog=43 Sat, 07 Nov 2015 10:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-10-2015&group=2&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-10-2015&group=2&gblog=42 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 209]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-10-2015&group=2&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-10-2015&group=2&gblog=42 Sun, 04 Oct 2015 9:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2015&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2015&group=2&gblog=41 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 208]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2015&group=2&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2015&group=2&gblog=41 Sat, 26 Sep 2015 14:01:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2015&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2015&group=2&gblog=40 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 207]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2015&group=2&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2015&group=2&gblog=40 Wed, 16 Sep 2015 9:28:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-07-2015&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-07-2015&group=2&gblog=39 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 206]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-07-2015&group=2&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-07-2015&group=2&gblog=39 Fri, 17 Jul 2015 10:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-06-2015&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-06-2015&group=2&gblog=38 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 205]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-06-2015&group=2&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-06-2015&group=2&gblog=38 Sat, 20 Jun 2015 16:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-04-2015&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-04-2015&group=2&gblog=37 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 204]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-04-2015&group=2&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-04-2015&group=2&gblog=37 Fri, 17 Apr 2015 23:32:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-04-2015&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-04-2015&group=2&gblog=36 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 203]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-04-2015&group=2&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-04-2015&group=2&gblog=36 Mon, 13 Apr 2015 20:41:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2015&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2015&group=2&gblog=35 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 202]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2015&group=2&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2015&group=2&gblog=35 Fri, 20 Mar 2015 6:21:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2015&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2015&group=2&gblog=34 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 201]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2015&group=2&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-03-2015&group=2&gblog=34 Fri, 06 Mar 2015 12:31:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-02-2015&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-02-2015&group=2&gblog=33 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 200]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-02-2015&group=2&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-02-2015&group=2&gblog=33 Tue, 24 Feb 2015 21:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-02-2015&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-02-2015&group=2&gblog=32 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 199]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-02-2015&group=2&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-02-2015&group=2&gblog=32 Thu, 19 Feb 2015 18:17:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2015&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2015&group=2&gblog=31 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 198]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2015&group=2&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-02-2015&group=2&gblog=31 Mon, 16 Feb 2015 18:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2015&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2015&group=2&gblog=30 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 197]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2015&group=2&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-02-2015&group=2&gblog=30 Thu, 05 Feb 2015 18:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-01-2015&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-01-2015&group=2&gblog=29 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 196]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-01-2015&group=2&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-01-2015&group=2&gblog=29 Sat, 31 Jan 2015 18:36:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-01-2015&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-01-2015&group=2&gblog=28 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 195]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-01-2015&group=2&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-01-2015&group=2&gblog=28 Thu, 15 Jan 2015 22:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-01-2015&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-01-2015&group=2&gblog=27 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 194]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-01-2015&group=2&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-01-2015&group=2&gblog=27 Thu, 08 Jan 2015 23:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-01-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-01-2015&group=2&gblog=26 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 193]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-01-2015&group=2&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-01-2015&group=2&gblog=26 Wed, 07 Jan 2015 22:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-01-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-01-2015&group=2&gblog=25 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 192]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-01-2015&group=2&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-01-2015&group=2&gblog=25 Mon, 05 Jan 2015 18:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-12-2014&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-12-2014&group=2&gblog=24 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 191]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-12-2014&group=2&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-12-2014&group=2&gblog=24 Tue, 09 Dec 2014 21:59:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-12-2014&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-12-2014&group=2&gblog=23 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 190]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-12-2014&group=2&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-12-2014&group=2&gblog=23 Wed, 03 Dec 2014 20:45:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-11-2014&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-11-2014&group=2&gblog=22 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 189]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-11-2014&group=2&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-11-2014&group=2&gblog=22 Sun, 30 Nov 2014 19:53:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=21 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 188]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=21 Sat, 29 Nov 2014 11:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=20 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 187]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-11-2014&group=2&gblog=20 Sat, 29 Nov 2014 16:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-11-2014&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-11-2014&group=2&gblog=19 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 186]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-11-2014&group=2&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-11-2014&group=2&gblog=19 Mon, 10 Nov 2014 16:17:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2014&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2014&group=2&gblog=18 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 185]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2014&group=2&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2014&group=2&gblog=18 Thu, 21 Aug 2014 20:45:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2014&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2014&group=2&gblog=17 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 184]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2014&group=2&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2014&group=2&gblog=17 Wed, 20 Aug 2014 1:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-07-2014&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-07-2014&group=2&gblog=16 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 183]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-07-2014&group=2&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-07-2014&group=2&gblog=16 Fri, 25 Jul 2014 19:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-07-2014&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-07-2014&group=2&gblog=15 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 182]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-07-2014&group=2&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-07-2014&group=2&gblog=15 Wed, 23 Jul 2014 16:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2014&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2014&group=2&gblog=14 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพนะนิพพาน 181]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2014&group=2&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-07-2014&group=2&gblog=14 Tue, 15 Jul 2014 19:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-07-2014&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-07-2014&group=2&gblog=13 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 180]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-07-2014&group=2&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-07-2014&group=2&gblog=13 Mon, 14 Jul 2014 5:09:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-07-2014&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-07-2014&group=2&gblog=12 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 179]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-07-2014&group=2&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-07-2014&group=2&gblog=12 Sat, 12 Jul 2014 17:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-07-2014&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-07-2014&group=2&gblog=11 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 178]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-07-2014&group=2&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-07-2014&group=2&gblog=11 Sat, 05 Jul 2014 16:36:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-07-2014&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-07-2014&group=2&gblog=10 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 177]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-07-2014&group=2&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-07-2014&group=2&gblog=10 Thu, 03 Jul 2014 18:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-10-2012&group=1&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-10-2012&group=1&gblog=99 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 99]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-10-2012&group=1&gblog=99 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-10-2012&group=1&gblog=99 Tue, 09 Oct 2012 19:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-10-2012&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-10-2012&group=1&gblog=98 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 98]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-10-2012&group=1&gblog=98 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-10-2012&group=1&gblog=98 Sun, 07 Oct 2012 17:10:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-10-2012&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-10-2012&group=1&gblog=97 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 97]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-10-2012&group=1&gblog=97 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-10-2012&group=1&gblog=97 Mon, 01 Oct 2012 6:33:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-09-2012&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-09-2012&group=1&gblog=96 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 96]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-09-2012&group=1&gblog=96 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-09-2012&group=1&gblog=96 Sun, 30 Sep 2012 16:54:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-09-2012&group=1&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-09-2012&group=1&gblog=95 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 95]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-09-2012&group=1&gblog=95 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-09-2012&group=1&gblog=95 Sat, 29 Sep 2012 11:36:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2012&group=1&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2012&group=1&gblog=94 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 94]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2012&group=1&gblog=94 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-09-2012&group=1&gblog=94 Fri, 28 Sep 2012 11:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=93 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 93]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=93 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=93 Wed, 26 Sep 2012 23:08:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=92 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 92]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=92 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-09-2012&group=1&gblog=92 Wed, 26 Sep 2012 19:12:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=91 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 91]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=91 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=91 Tue, 25 Sep 2012 4:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=90 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 90]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=90 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-09-2012&group=1&gblog=90 Tue, 25 Sep 2012 16:39:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=89 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 89]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=89 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=89 Mon, 24 Sep 2012 6:30:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=88 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 88]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=88 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-09-2012&group=1&gblog=88 Mon, 24 Sep 2012 12:01:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-09-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-09-2012&group=1&gblog=87 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 87]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-09-2012&group=1&gblog=87 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-09-2012&group=1&gblog=87 Sun, 23 Sep 2012 12:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-09-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-09-2012&group=1&gblog=86 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 86]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-09-2012&group=1&gblog=86 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-09-2012&group=1&gblog=86 Sat, 22 Sep 2012 12:16:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=85 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 85]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=85 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=85 Wed, 19 Sep 2012 6:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=84 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 84]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=84 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-09-2012&group=1&gblog=84 Wed, 19 Sep 2012 18:39:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2012&group=1&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2012&group=1&gblog=83 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 83]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2012&group=1&gblog=83 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-09-2012&group=1&gblog=83 Tue, 18 Sep 2012 12:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-09-2012&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-09-2012&group=1&gblog=82 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 82]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-09-2012&group=1&gblog=82 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-09-2012&group=1&gblog=82 Mon, 17 Sep 2012 15:30:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=81 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 81]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=81 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=81 Sun, 16 Sep 2012 12:12:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=80 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 80]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=80 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-09-2012&group=1&gblog=80 Sun, 16 Sep 2012 12:08:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=79 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 79]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=79 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=79 Sat, 15 Sep 2012 8:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=78 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 78]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=78 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-09-2012&group=1&gblog=78 Sat, 15 Sep 2012 16:51:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-09-2012&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-09-2012&group=1&gblog=77 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 77]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-09-2012&group=1&gblog=77 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-09-2012&group=1&gblog=77 Fri, 14 Sep 2012 14:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=76 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 76]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=76 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=76 Thu, 13 Sep 2012 14:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=75 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 75]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=75 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=13-09-2012&group=1&gblog=75 Thu, 13 Sep 2012 15:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=74 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 74]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=74 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=74 Wed, 12 Sep 2012 15:48:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=73 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 73]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=73 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=73 Wed, 12 Sep 2012 18:38:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=72 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 72]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=72 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=12-09-2012&group=1&gblog=72 Wed, 12 Sep 2012 13:10:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=71 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 71]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=71 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=71 Tue, 11 Sep 2012 15:47:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=70 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 70]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=70 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=11-09-2012&group=1&gblog=70 Tue, 11 Sep 2012 15:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=69 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 69]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=69 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=69 Mon, 10 Sep 2012 14:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=68 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 68 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=68 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=68 Mon, 10 Sep 2012 14:21:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=67 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 67]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=67 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=10-09-2012&group=1&gblog=67 Mon, 10 Sep 2012 14:18:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=66 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 66]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=66 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=66 Sun, 09 Sep 2012 20:48:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=65 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 65]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=65 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=09-09-2012&group=1&gblog=65 Sun, 09 Sep 2012 10:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=64 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 64]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=64 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=64 Sat, 08 Sep 2012 22:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=63 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 63]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=63 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=63 Sat, 08 Sep 2012 19:51:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=62 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 62]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=62 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=62 Sat, 08 Sep 2012 15:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=61 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 61]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=61 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=08-09-2012&group=1&gblog=61 Sat, 08 Sep 2012 15:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=60 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 60]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=60 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=60 Fri, 07 Sep 2012 15:31:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=59 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 59]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=59 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-09-2012&group=1&gblog=59 Fri, 07 Sep 2012 15:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=58 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 58]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=58 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=58 Thu, 06 Sep 2012 15:24:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=57 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 57]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=57 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=57 Thu, 06 Sep 2012 13:26:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=56 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 56]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=56 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-09-2012&group=1&gblog=56 Thu, 06 Sep 2012 13:29:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=55 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 55]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=55 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=55 Wed, 05 Sep 2012 13:33:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=54 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 54]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=05-09-2012&group=1&gblog=54 Wed, 05 Sep 2012 16:49:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=53 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 53]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=53 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=53 Tue, 04 Sep 2012 16:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=52 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 52]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=52 Tue, 04 Sep 2012 19:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=51 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 51]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=51 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=04-09-2012&group=1&gblog=51 Tue, 04 Sep 2012 17:32:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-09-2012&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-09-2012&group=1&gblog=50 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 50]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-09-2012&group=1&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=03-09-2012&group=1&gblog=50 Mon, 03 Sep 2012 17:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=49 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 49]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=49 Sun, 02 Sep 2012 17:39:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=48 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 48]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=48 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=02-09-2012&group=1&gblog=48 Sun, 02 Sep 2012 17:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=47 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 47]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=47 Sat, 01 Sep 2012 17:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=46 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 46]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=46 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=46 Sat, 01 Sep 2012 17:46:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=45 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 45]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=45 Sat, 01 Sep 2012 17:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=44 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 44]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=01-09-2012&group=1&gblog=44 Sat, 01 Sep 2012 17:51:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=43 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 43]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=43 Fri, 31 Aug 2012 17:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=42 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 42]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=42 Fri, 31 Aug 2012 18:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=41 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 41]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=31-08-2012&group=1&gblog=41 Fri, 31 Aug 2012 11:26:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=40 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 40]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=40 Thu, 30 Aug 2012 6:27:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=39 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 39]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=39 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=39 Thu, 30 Aug 2012 18:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=38 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 38]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=38 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=30-08-2012&group=1&gblog=38 Thu, 30 Aug 2012 21:13:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=37 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 37]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=37 Wed, 29 Aug 2012 21:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=36 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 36]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=36 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=36 Wed, 29 Aug 2012 21:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=35 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 35]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=35 Wed, 29 Aug 2012 21:07:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=34 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 34]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=34 Wed, 29 Aug 2012 21:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=33 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 33]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=33 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=29-08-2012&group=1&gblog=33 Wed, 29 Aug 2012 21:00:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=32 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 32]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=32 Tue, 28 Aug 2012 20:58:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=31 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน.31]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=31 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=28-08-2012&group=1&gblog=31 Tue, 28 Aug 2012 18:15:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=30 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 30]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=30 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=30 Mon, 27 Aug 2012 18:17:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=29 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 29]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=29 Mon, 27 Aug 2012 6:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=28 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 28]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=27-08-2012&group=1&gblog=28 Mon, 27 Aug 2012 5:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=27 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 27]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=27 Sun, 26 Aug 2012 22:36:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=26 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 26]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-08-2012&group=1&gblog=26 Sun, 26 Aug 2012 22:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=25 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 25]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=25 Sat, 25 Aug 2012 7:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=24 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 24]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-08-2012&group=1&gblog=24 Sat, 25 Aug 2012 7:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=23 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 23]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=23 Fri, 24 Aug 2012 7:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=22 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 22]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=22 Fri, 24 Aug 2012 13:20:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=21 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 21]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=24-08-2012&group=1&gblog=21 Fri, 24 Aug 2012 7:37:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=20 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 20]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=20 Thu, 23 Aug 2012 6:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=19 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 19]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=23-08-2012&group=1&gblog=19 Thu, 23 Aug 2012 6:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=18 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 18]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=18 Wed, 22 Aug 2012 12:31:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=17 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 17]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=17 Wed, 22 Aug 2012 6:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=16 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 16]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=16 Wed, 22 Aug 2012 6:02:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=15 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 15]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-08-2012&group=1&gblog=15 Wed, 22 Aug 2012 4:43:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=14 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 14]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=14 Tue, 21 Aug 2012 5:02:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=13 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 13]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=13 Tue, 21 Aug 2012 5:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=12 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 12]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=21-08-2012&group=1&gblog=12 Tue, 21 Aug 2012 6:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2012&group=1&gblog=11 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 11]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2012&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-08-2012&group=1&gblog=11 Mon, 20 Aug 2012 7:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=10 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 10]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=10 Sun, 19 Aug 2012 6:04:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-06-2014&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-06-2014&group=2&gblog=9 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 176]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-06-2014&group=2&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=06-06-2014&group=2&gblog=9 Fri, 06 Jun 2014 5:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-03-2014&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-03-2014&group=2&gblog=8 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 175]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-03-2014&group=2&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=26-03-2014&group=2&gblog=8 Wed, 26 Mar 2014 7:20:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-03-2014&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-03-2014&group=2&gblog=7 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 174]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-03-2014&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=22-03-2014&group=2&gblog=7 Sat, 22 Mar 2014 6:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2014&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2014&group=2&gblog=6 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 173]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2014&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=20-03-2014&group=2&gblog=6 Thu, 20 Mar 2014 6:55:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-03-2014&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-03-2014&group=2&gblog=5 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 172]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-03-2014&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=16-03-2014&group=2&gblog=5 Sun, 16 Mar 2014 1:23:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-03-2014&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-03-2014&group=2&gblog=4 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 171]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-03-2014&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-03-2014&group=2&gblog=4 Sat, 15 Mar 2014 16:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-03-2014&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-03-2014&group=2&gblog=3 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 170]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-03-2014&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=14-03-2014&group=2&gblog=3 Fri, 14 Mar 2014 19:41:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-02-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-02-2014&group=2&gblog=2 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 169]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-02-2014&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=25-02-2014&group=2&gblog=2 Tue, 25 Feb 2014 9:04:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=2&gblog=1 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 168]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=07-02-2014&group=2&gblog=1 Fri, 07 Feb 2014 6:51:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=9 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 9]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=9 Sun, 19 Aug 2012 7:11:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=8 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 8]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=19-08-2012&group=1&gblog=8 Sun, 19 Aug 2012 6:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=7 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 7]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=7 Sat, 18 Aug 2012 5:08:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=6 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 6]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=6 Sat, 18 Aug 2012 4:42:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=5 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 5]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=18-08-2012&group=1&gblog=5 Sat, 18 Aug 2012 21:35:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=4 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=4 Fri, 17 Aug 2012 21:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=3 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=3 Fri, 17 Aug 2012 6:27:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=2 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=17-08-2012&group=1&gblog=2 Fri, 17 Aug 2012 5:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-08-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-08-2012&group=1&gblog=1 https://taojoy.bloggang.com/rss <![CDATA[บนเส้นทางสายพระนิพพาน 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-08-2012&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=taojoy&month=15-08-2012&group=1&gblog=1 Wed, 15 Aug 2012 5:39:26 +0700